Disclaimer

De wettelijke bedenktijd is veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.
Maakt een consument gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt hij de overeenkomst. Dit betekent dat de consument de overeenkomst ongedaan maakt. Totdat de bedenktijd voorbij is, kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De consument kan ook al voor de levering van het product of het uitvoeren van de dienst gebruik maken van de bedenktijd.
Bestelt de consument verschillende producten tegelijk? Maar levert u deze niet tegelijkertijd? Dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.
Workout en fitnesskleding